Free Discovery
Image default
Zakelijk

Wat is public affairs?

Er zijn verschillende definities van public affairs, maar meestal verwijst de term naar relaties tussen het publiek en specifieke instellingen die grenzen aan actuele politieke, sociale en economische vraagstukken.

Wat is public affairs?

Public affairs is dus een term die wordt gebruikt om de relatie van een organisatie met belanghebbenden te beschrijven. Dit zijn individuen of groepen die belang hebben bij de zaken van de organisatie, zoals politici, ambtenaren, klanten en lokale gemeenschappen, klanten, aandeelhouders, brancheverenigingen, denktanks, bedrijfsgroepen, goede doelen , vakbonden en de media. Beoefenaars van openbare aangelegenheden betrekken belanghebbenden om het organisatiebeleid en de standpunten over openbare beleidskwesties uit te leggen, en helpen beleidsmakers en wetgevers bij het wijzigen of vastleggen van beter beleid en wetgeving. Ze bieden statistische en feitelijke informatie en lobbyen voor kwesties die van invloed kunnen zijn op het vermogen van de organisatie om succesvol te opereren. Public affairs werk combineert overheidsrelaties, mediacommunicatie, issuemanagement, maatschappelijk verantwoord ondernemen, informatieverspreiding en strategisch communicatieadvies. Beoefenaars streven ernaar het overheidsbeleid te beïnvloeden, een sterke reputatie op te bouwen en te behouden en raakvlakken te vinden met belanghebbenden. Er kunnen vaak ook enkele aspecten van public affairs en beleidswerk zijn die verband houden met het werken in public relations, pers- en mediarelaties en crisiscommunicatie.

Wat wordt er verwacht van iemand die in public affairs werkt?

Public affairs is een moeilijke taak en daarom wordt het vaak overgelaten aan een lobbyadviesbureau zoals Public Matters. Zo kunnen deze belast worden met een breed scala aan activiteiten. Sommigen zijn misschien gespecialiseerd in mediarelaties, campagnebeheer, lokale overheid of ‘parlementaire wetsvoorstellen’, terwijl anderen over het hele spectrum zullen werken. Zo is Public Matters bijvoorbeeld gespecialiseerd in beleidsbeïnvloeding en strategische communicatie. Dat betekent dat ze een adviesfunctie hebben ten opzichte van organisaties of besturen omtrent het uitdokteren van een effectieve strategie om bepaalde doelstellingen te bereiken. Daarnaast kunnen beoefenaars van public affairs ook deelnemen aan traditionele PR-activiteiten, maar met een politieke focus, omdat de media in veel gevallen een belangrijke stakeholder voor de organisatie kan zijn. Deze werkzaamheden omvatten het schrijven van persberichten en artikelen, onderzoek doen, copywriting, het maken van jaarverslagen en het beheren van databases van en het opbouwen van relaties met mediacontacten.

https://publicmatters.nl/