Free Discovery
Image default
Energie

Biobrandstof: voordelen en nadelen

Kennismaking met biobrandstof

Biobrandstof is een brandstof die uit organische materialen wordt gewonnen: dierlijke en plantaardige materialen worden omgezet naar een synthetische brandstof. Over het algemeen is biobrandstof goed voor ons milieu. Zeker omdat bio(logische) brandstof al kan worden gebruikt in verbrandingsmotoren die in vervoersmiddelen geplaatst zitten. Als iedereen het echt zou willen, dan kan iedereen hierop rijden.

Hoe bio is deze brandstof?

Uiteraard is een biobrandstof vele malen beter voor het milieu van continu gebruik van fossiele brandstoffen. Echter zit er ook verschil in de soort biobrandstof. Zo zijn er bijvoorbeeld eerste generatie en tweede generatie biobrandstof. Hier zit een wezenlijk verschil tussen, dat wel in het achterhoofd gehouden moet worden.

Voordelen van biobrandstof

Er zijn vele voordelen te noemen voor het gebruik van biobrandstof als toekomstig standaard bio brandstof. Zo is het bijvoorbeeld beter voor het milieu omdat het uit organische materialen gewonnen wordt. Hierdoor is dit renewable, wat aangeeft dat het produceren ervan herhaald kan worden als er vraag naar is. Fossiele brandstoffen hebben dit niet: die raken een keer op. Daarbij komt dat bijvoorbeeld biodiesel (een onderdeel van biobrandstof) goed kan worden gemengd met huidige brandstoffen. Zo kunnen we de verbrandingsmotoren in auto’s stap voor stap steeds schoner maken. Een derde voordeel is de zogenaamde tweede generatie biobrandstof: dit is een soort brandstof die wordt gewonnen uit materiaal dat al eerder een doel heeft gediend. Denk bijvoorbeeld aan frituurvet of afval van veevoer. Producten gebruiken die toch al geproduceerd zijn, is het beste voor het milieu.

Nadelen van biobrandstof

Allicht voel je hem al aankomen: er is ook een eerste generatie biobrandstof. Deze term geldt voor organische materialen die speciaal verbouwd worden met als doel het gebruik voor biobrandstof. Klinkt positief, maar dit betekent dat er grond gebruikt wordt waarop gewassen verbouwd worden die niet voor voedsel gebruikt worden. Op het laatstgenoemde lever je dus in. Het kan zelfs zo zijn dat er speciaal voor de vraag naar deze biobrandstof regenwouden gekapt worden om landbouwgrond beschikbaar te krijgen. En dat is natuurlijk funest voor zowel het milieu als de biodiversiteit.

Biogas of biodiesel?

Biogas is een type biobrandstof. Deze wordt vervaardigd uit het methaan dat vrijkomt bij het afbreken van bacteriën in mest en in afval. Biodiesel is uitermate geschikt om te mengen met huidige fossiele diesels, wat dit een mooie opstap richting een volledig bio brandstof maakt. Echter zit er weer verschil in soorten biodiesel. Zo trekt FAME in de motor water aan, maar is deze goedkoper. HVO is daarentegen zuiverder omdat deze waterafstotend is, maar deze diesel is ook weer prijziger. Het blijft lastig om de perfecte biobrandstof te vinden. Waar we naartoe moeten is het gebruik van tweede generatie biobrandstof. Zo kunnen mens en dier de gewassen eerst gebruiken en worden de resten gebruikt voor brandstof die goed is voor het milieu.

https://www.bredenoord.com/nl/kennis/biobrandstof/