Wat is precies een activiteitenbesluit?

Het Activiteitenbesluit milieubeheer bestaat zoals de naam al zegt uit algemene regels voor bedrijven die onder de Wet milieubeheer vallen. In het Activiteitenbesluit staan regels per soort milieubelastende activiteit. Denk daarbij bijvoorbeeld aan metaalbewerking. Als bedrijf wil je natuurlijk in compliance zijn en dat natuurlijk ook blijven op het gebied van arbo, milieu en veiligheid. Het Activiteitenbesluit kent verschillende regels voor verschillende typen inrichtingen. Het maakt onderscheid tussen inrichtingen type A, B en C. 

Inrichtingen type A, B en C 

Het kan voorkomen dat een bedrijf een Activiteitenbesluit melding moet doen als het een bepaalde milieubelastende activiteit begint of verander. De verschillen tussen inrichtingen type A, B en C  zijn als volgt: 

Type A:
Dit type is voor de inrichtingen die minder milieubelastende activiteiten uitvoeren, zoals school en kantoorgebouwen. Inrichtingen type A hoeven bij een begin of verandering van een milieubelastende activiteit geen melding te doen aan bevoegd gezag, dat is meestal de gemeente. 

Type B:
Inrichtingen type B moeten in tegenstelling tot type A wel melding doen aan het bevoegd gezag. Ze hebben geen omgevingsvergunningen milieu nodig. Voorbeelden van type B inrichtingen kunnen zijn garagebedrijven, jachthavens en metaalbewerkende bedrijven. 

Type C:
Type C inrichtingen hebben wel een omgevingsvergunning milieu nodig. Er moet melding worden gedaan mocht een milieubelastende activiteit aan bepaalde milieuregels in hoofdstuk 3 van het Activiteitenbesluit moeten voldoen. Voor die voorschriften hoeven dan geen voorschriften in de vergunningen te staan. 

https://rdmg.nl/wet-en-regelgeving/activiteitenbesluit/

Door