Free Discovery
Image default
Gezondheid

AVG communicatie en (video) bellen voor de zorg

De AVG in de zorg

Voor het vertrouwen van de patiënt in zorgprofessionals is het belangrijk om persoonsgegevens van patiënten goed te beveiligen. Op zich is dat niet nieuw, maar sinds 2018, met de komst van de AVG, is de verantwoordingsplicht een feit. Zorgverleners moeten extra maatregelen nemen om te kunnen voldoen aan deze verantwoordingsplicht.

De verantwoordingsplicht in de zorg

De AVG gebiedt partijen die data opslaan hiervoor toestemming te vragen. Voor zorgverleners betekent dit dat ze patiënten goed moeten informeren over de dataverzameling. Hieronder wordt verstaan: welke gegevens worden opgeslagen, hoe deze gegevens worden opgeslagen, wie deze gegevens bekijkt, hoelang deze gegevens worden opgeslagen en wat er met deze gegevens gebeurt. In de eerste plaats zorgt dit natuurlijk voor meer privacy voor de patiënt, wat het voornaamste doel is. Maar voor de zorgverlener biedt dit nieuwe uitdagingen. Vooral in combinatie met de nieuwe digitale ontwikkelingen.

Online zorg en de AVG (video) bellen

Tegenwoordig wordt steeds meer zorg online aangeboden. Deels komt dit door de COVID-19 pandemie, maar ook omdat patiënten het eigenlijk wel makkelijk vinden. Een voorbeeld hiervan is beeldbellen. Door middel van AVG video bellen hoeven patiënten niet direct naar de huisartsenpraktijk of het ziekenhuis te gaan. Hoewel het een efficiënte ontwikkeling is, komt er hier wel een extra uitdaging bij, aangezien in dit nieuwe werkproces ook persoonsgegevens gebruik worden. Deze persoonsgegevens moeten uiteraard geborgd worden in overeenstemming met de AVG. Ondanks deze uitdagingen zagen zorgprofessionals ook vooral mogelijkheden. Deze speelden een grote rol in de ontwikkeling van apps en andere toepassingen. Hierdoor kan zorg op locatie vervangen worden door een digitale toepassing. De Nederlandse Zorgautoriteit (NzA) stimuleert het gebruik van deze toepassingen door haar regels voor digitale zorg te verruimen. Inmiddels is digitale zorg een onmisbare extra toegang tot de zorg, voor zowel jong als oud.

AVG voor huisarts en zorgleveranciers

De AVG dwingt de huisarts en zorginstellingen na te denken over het verwerken van persoonsgegevens. Hoewel de AVG richtlijnen biedt waaraan zorgaanbieders zich dienen te houden, zijn er ook certificeringen die de veiligheid van informatie waarborgen. Voorbeelden hiervan zijn de ISO 27001, een internationale standaard voor informatiebeveiliging, en de NEN 7510. Deze laatste is in Nederland de specifieke norm voor informatiebeveiliging in de zorgsector. Vcare biedt een communicatieoplossing voor de zorgsector conform de AVG, ISO 27001 én NEN 7510. Het Vcare platform biedt dan ook optimale informatiebescherming. De informatie die gedeeld wordt tussen de zorgverlener en patiënt is optimaal beschermd. Dat betekent dat het Vcare communicatieplatform veilig te gebruiken is voor zorginstellingen en dat data verwerkt via dit platform verantwoord wordt behandeld.

https://www.vcareconnect.nl/digitale-zorg-en-avg-hoe-zit-dat/