Free Discovery
Image default
Aanbiedingen

Het NIST Cybersecurity Framework

Cyberbeveiliging is een topprioriteit voor bedrijven in de 21e eeuw. Naarmate de technologie voortschrijdt, nemen ook de bedreigingen voor gegevens, netwerken en systemen toe. Daarom is het essentieel dat organisaties op de hoogte zijn van het NIST Cybersecurity Framework (CSF). Dit raamwerk biedt een georganiseerde aanpak van risicobeheer, zodat uw gegevens veilig en beschermd blijven.

 

Wat is het NIST CSF?

Het National Institute of Standards and Technology (NIST) heeft het CSF ontwikkeld als een uitgebreide reeks richtlijnen om organisaties te helpen bij de beoordeling en het beheer van hun risico’s op het gebied van cyberbeveiliging. Het biedt een standaardmethode voor het ontwikkelen, uitvoeren en beheren van een uitgebreid cyberbeveiligingsprogramma. Het raamwerk bestaat uit vijf kernonderdelen – identificeren, beschermen, detecteren, reageren en herstellen – en richt zich op drie primaire doelstellingen: het beschermen van bedrijfsmiddelen en gegevens, het detecteren van kwaadaardige activiteiten en het herstellen van cyberaanvallen.

 

Voordelen van de implementatie van het NIST-CBF

De implementatie van het NIST CSF kan verschillende voordelen opleveren voor organisaties die hun cyberbeveiligingspositie willen versterken. Om te beginnen helpt het organisaties effectievere beveiligingsstrategieën te ontwikkelen door richtlijnen te bieden voor het identificeren van risico’s en kwetsbaarheden binnen hun systemen. Het helpt organisaties ook veiligere netwerken te creëren door hen aan te moedigen beste praktijken toe te passen, zoals het beheer van de inventaris van bedrijfsmiddelen, patchbeheer, analyse van informatie over bedreigingen, beleid voor de toegangscontrole van gebruikers, registratieprocessen, enz. Bovendien stelt het organisaties in staat beter te voldoen aan wettelijke vereisten door een georganiseerde structuur te bieden voor het beoordelen van de naleving van bestaande wet- en regelgeving met betrekking tot gegevensbeveiliging.

 

Het NIST Cybersecurity Framework is een hulpmiddel van onschatbare waarde bij de aanpak van cyberbeveiligingsdreigingen. Het biedt organisaties een georganiseerde aanpak van risicobeheer die ervoor zorgt dat hun gegevens veilig blijven en tegelijkertijd voldoen aan de toepasselijke wet- en regelgeving. Door de kernonderdelen van dit raamwerk te volgen – identificeren, beschermen, detecteren, reageren en herstellen – kunnen organisaties ervoor zorgen dat zij alle noodzakelijke stappen nemen om hun digitale activa te beschermen en te blijven voldoen aan de industrienormen. Uiteindelijk zal dit leiden tot meer vertrouwen tussen klanten en bedrijven bij online interacties met gevoelige informatie of diensten.

 

https://www.fundaments.nl/isv-diensten/security-as-a-service