Free Discovery
Image default
Rechten

Arbowetgeving

Wat is de Arbowetgeving?

Een Arbowetgeving (ook wel Arbeidsomstandighedenwet genoemd) is een Nederlandse wet die regels bevat voor werkgevers en werknemers om de gezondheid, de veiligheid en het welzijn van werknemers en zelfstandig ondernemers te bevorderen. Het doel is om ongevallen en ziekten, veroorzaakt door het werkt, te voorkomen. De Arbowetgeving is een kaderwet bestaande uit doelvoorschriften. Dat betekent dat hierin geen concrete regels staan maar algemene bepalingen en richtlijnen over het arbeidsomstandighedenbeleid (arbobeleid) in bedrijven. De Arbowetgeving bestaat uit vier delen:

  • De Arbeidsomstandighedenwet

  • Het Arbeidsomstandighedenbesluit (Arbobesluit)

In het Arbobesluit staan concrete regels, ingedeeld naar onderwerp. De voorschriften zijn algemeen geformuleerd. Zij geven aan welk resultaat het arbobeleid moet hebben, maar leggen niet dwingend op hoe dat resultaat bereikt moet worden.

  • De Arbeidsomstandighedenregeling (Arboregeling)

In de Arboregeling staat de uitwerking van sommige onderdelen uit het Arbobesluit. Dit zijn dan specifieke bepalingen zoals de taken van de arbodienst of de keuring van hijskranen. Ook zijn hier nadere bepalingen te vinden over bijvoorbeeld apparatuur, meubilair en programmatuur.

  • De Beleidsregels arbeidsomstandighedenwetgeving (Arbobeleidsregels)

In de Arbobeleidsregels bevatten geen bindende voorschriften, maar gevel wel suggesties hoe de werkgever de minimale bescherming die de wet verlangt, kan bereiken. Een werkgever kan dus zelf bepalen op welke manier hij dat niveau wil bereiken. Er is één regel die duidelijk afwijkt. Dat is de regel over boeteoplegging. De berekening van de boete en wanneer de boete verhoogd of verlaagd wordt, ligt voor iedereen vast. 

Overige beschermende wetten

Naast de Arbowet zijn er nog andere wetten die werknemers beschermen tegen eventuele negatieve aspecten op het werk. Wet gelijke behandelingen, Wet verbeteringen Poortwachter, Arbeidstijdenwet, Wet arbeid en zorg zijn hier enkele voorbeelden van. Maar ook indirect betrokken wet- en regelgeving, zoals het wetboek van Strafrecht en het Burgerlijk Wetboek, hebben hier hun bemoeienissen in.

https://rdmg.nl/wet-en-regelgeving/arbowetgeving/