Free Discovery
Image default
Kinderen

Moderne Kindergrafsteen voor je baby

Kindergrafsteen voor je baby

Een kindergraf voor je baby moeten laten ontwerpen? Het zal je maar overkomen. Lees hier hoe Memorabel afscheidsmonumenten dat samen met nabestaanden doet. De nabestaanden bepalen hoe het ontwerp voor het grafje van hun kindje wordt  Ook bij de uitvoering en de plaatsing van het kindergrafmonument op de begraafplaats zijn de nabestaanden nauw betrokken.

De ouders Nynke en Hielke  kwamen langs op mijn atelier en vertelden over de tragische gebeurtenissen rondom hun dochtertje Froukje. Hoe na een probleemloze zwangerschap en bevalling er ineens serieuze onverwachte gezondheidsproblemen blijken te zijn.

Een blije gebeurtenis verandert al snel in een nachtmerrie. Froukje wordt helaas maar een paar dagen oud. 

Kindergrafmonument met Vogel 

Froukje was als een mooi vogeltje dat kwam aanvliegen, eventjes landde en weer wegvloog. Op de overlijdens kaart stonden dan ook twee speels vogeltjes die dit verbeeldden.

Op het grafje wilden de ouders een passend monumentje. In het kindergrafmonument wilden ze graag ook de afdruk van de handjes van Froukje verwerken; en het monument moest tweetalig Nederlands en Fries

Een schets gaf aan waar de gedachten van de ouders aanvankelijk naar uit gingen. 

>>>>>>>>>Meer grafmonumenten met vogels <<<<<<<<<<<<<

Ontwerpen babygrafsteen

Op basis van deze tekening maakten we een aantal kleine ontwerpjes in karton voor het babygraf die in later in  RoestVastStaal uitgevoerd zouden kunnen worden.

Een paar weken na onze eerste ontmoeting presenteerde ik een aantal modelletjes. Hoewel ze klein waren gaven ze al een goede indruk van hoe het grafmonument voor Froukje zou worden:

Een wolk van vlinders (of zijn het hartjes?) die haar naam dragen had de voorkeur.

Ontwerp grafmonument op ware grootte

Vervolgens maakte ik het monument nog een keer op ware grootte van karton om te kijken of de verhoudingen in het groot ook klopten.

Op ware grootte bleken de vogeltjes wel erg fors… die moesten veel kleiner worden.

Ook kregen we het idee om het eerste vogeltje op de eerste letter van haar naam te laten landen en de tweede vogeltje vanaf de laatste letter te laten wegvliegen.

De afdrukken van de handjes wilden we op ware grootte laten graveren. 

Met deze aanpassingen kon het echte werk beginnen.

Glazen vogeltjes

Heel wat proefjes waren nodig eer dat het definitieve ontwerp naar ons zin was. Een mooi lief en licht vogeltje….

Tijdens de uitvoering in de werkplaats kwamen de nabestaanden tussentijds langs om de vorderingen te bekijken en de precieze positie van de vogeltjes te bepalen.

Plaatsen RVS Babymonumentje

Tezamen met ouders en grootouders plaatsten het kindermonument voor Froukje op haar babygrafje. Het was op een koude maar heldere dag. Hielke tilde het zware monument uit de auto en droeg het eigenhandig naar het babygrafje. Eigenlijk een te zware last zowel letterlijk als figuurlijk.

Na de plaatsing plantten we bloemen en werden mooie steentjes, knuffels, kaarsen en een ingelijste foto neergezet.

Boekje totstandkoming babygraf

Na afloop maakten we een mooi boekje over het tot stand komen van het RVS Babymonument voor Froukje met foto’s en teksten van de verschillende stadia van eerste schetsen tot plaatsing met de familie

Het was een eer om voor de ouders Nynke en Hielke aan dit monument te werken. Dankzij de goede samenwerking is het monumentje een prachtig en liefdevol eerbetoon aan Froukje geworden.

 

Jeroen Stok
Memorabel Afscheidsmonumenten
info@memorabel.nl
06 49 351 338

 

 

 

https://www.memorabel.nl/